top of page

Klachten

We willen graag dat u méér dan tevreden bent over onze kinderopvang. Daar zetten we ons elke dag voor in. Heeft u een opmerking, een wens, of juist een meningsverschil met een medewerker of een klacht? De eerste stap is dat u dit bespreekt met de medewerker om wie het gaat, of met de leidinggevende. 

 

Komt u er niet uit in dat gesprek? Of wilt u direct een klacht indienen? Of heeft u juist een suggestie of wens die u wilt doorgeven? dat kan via mail : info@kdvdeknuffelbeer.nl

Het kan onverhoopt gebeuren dat u niet tevreden bent over de klachtenafhandeling en behoefte heeft aan onafhankelijke en deskundige informatie en advies.

Hiervoor kunt u terecht bij de geschillen commissie kinderopvang. 

https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders

bottom of page