top of page

Dagopvang

 

De Knuffelbeer heeft 2 verticale groepen, dat betekent dat er op 1 groep  kinderen van 0-4 jaar aanwezig zijn.

De paarse beer en de roze beer  zijn onze 0 tot 4 jaar groepen. 

De opvang vindt plaats in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en vertrouwelijke
band met onze leidsters en natuurlijk de nieuwe vriendjes.
Een omgeving waar u en uw kind zich thuis zullen voelen en een duidelijk
dagritme heeft.

 

De groepsruimte is ingericht met speelhoeken voor verschillende leeftijden.
Door middel van spelmateriaal en leuke activiteiten ontwikkelt uw kind sociale,
cognitieve en lichamelijke vaardigheden. Uw kind leert omgaan met leeftijdgenootjes
en kan rekenen op onze persoonlijke aandacht.

Aan het eind van de dag vertellen de leidsters wat uw kindje die dag heeft gedaan.

 

Voordelen van verticale groepen:

–           Uw kind blijft de hele opvangperiode in dezelfde groep; dat vormt een veilige basis ;
–           Medewerkers kunnen kinderen goed leren kennen en inspelen op individuele behoeftes;
–           Er is een betere aansluiting op de gezinssituatie,
             waar ook kinderen van  verschillende leeftijden zijn;
–           Broertjes/zusjes zitten in dezelfde groep;
–           Kinderen leren op natuurlijke wijze rekening te houden met elkaar;
–           Het vormt een stimulans voor de sociale vaardigheden;
–           Jongere kinderen kunnen zich optrekken aan oudere kinderen;
–           Oudere kinderen leren jongere kinderen te helpen;
–           De taalvaardigheid wordt extra gestimuleerd;
–           Uw kind kan zich ontwikkelen in eigen tempo;
–           Uw kind kan op zijn eigen niveau meedoen aan activiteiten.

 

 

 

bottom of page