top of page
Inspectie rapport

 

Wij hanteren de richtlijnen van de GGD en de wet kinderopvang. De GGD voert jaarlijks een inspectie bezoek uit waarbij gekeken wordt of het kinderdagverblijf aan de eisen van de Wet Kinderopvang voldoet. De inspectie- en bezoekrapporten van de GGD zijn op de website van de GGD publiekelijk beschikbaar. Op voorschrift van de GGD wordt jaarlijks een risico-inventarisatie voor Veiligheid en Gezondheid opgesteld.

 

Hier is het inspectierapport te vinden voor de dagopvang locatie Tolhuisweg

Hier is het inspectierapport te vinden voor de peuteropvang locatie Sionskerk 
Hier is het inspectierapport te vinden voor de buitenschoolse opvang locatie Sionskerk

Hier is het inspectierapport te vinden voor de buitenschoolse opvang in wijkcentrum de Kempenaer

 

bottom of page