top of page

Informatie

Welkom bij Kinderopvang De Knuffelbeer.

 

Kinderopvang De Knuffelbeer is een zelfstandig en kleinschalig kinderdagverblijf waar de persoonlijke benadering van ouder en kind voorop staat. De Knuffelbeer heeft 3 locaties. Beide locaties zijn gevestigd in Heerenveen waar van maandag t/m vrijdag dagelijks kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 13 jaar opgevangen kunnen worden.

 

Bij De Knuffelbeer moeten kinderen zich op hun gemak voelen en helemaal zichzelf kunnen zijn. Ons uitgangspunt is om een warme en huiselijke sfeer uit te stralen.

 

Bij De Knuffelbeer streven wij naar optimale zorg, aandacht en warmte voor het kind. Dit begint natuurlijk al bij de wenperiode waarin wij tijd en ruimte maken om een kind (en de ouders) te leren kennen, het kind aan ons te laten wennen en aan haar/zijn nieuwe omgeving.

 

Doordat De Knuffelbeer een kleine particuliere instelling is, kunnen wij garant staan voor persoonlijke inbreng en flexibiliteit. Er wordt  altijd serieus gekeken of het mogelijk is om tegemoet te komen aan uw wensen omtrent de opvang van uw kind.

 

“Kleinschalige opvang, grootschalige aandacht”

 

Wij hanteren de richtlijnen van de GGD en de wet kinderopvang. De GGD voert jaarlijks een inspectie bezoek uit waarbij gekeken wordt of het kinderdagverblijf aan de eisen van de Wet Kinderopvang voldoet. De inspectie- en bezoekrapporten van de GGD zijn op de website van de GGD publiekelijk beschikbaar. Op voorschrift van de GGD wordt jaarlijks een risico-inventarisatie voor Veiligheid en Gezondheid opgesteld.


Hier is het inspecties rapport te vinden voor de dagopvang locatie tolhuisweg
Hier is het inspectierapport te vinden voor de buitenschoolse opvang

 

Binnen is veel zorg besteed aan de inrichting. De inrichting van De Knuffelbeer ziet er verzorgd uit. De ruimtes zijn kindvriendelijk ingericht met goed materiaal volgens de laatste ontwikkelingen.

 

Veilig, schoon, netjes en gezellig zijn belangrijke aspecten voor De Knuffelbeer.

 

Mocht u het leuk vinden om een kijkje te komen nemen bij De Knuffelbeer, dan bent u van harte welkom.

bottom of page