top of page

Contracten 


Bij kinderopvang de Knuffelbeer werken we  met 2 soorten contracten, dit zijn het “Contract met vaste planning" en "Contract met flexibele planning".

 

Contract A - Contract met vaste planning (KDV/BSO, 40 of 52 weken)

- Keuze uit 40 of 52 weken contract voor opvang;
- Bij een contract van 40 weken is er het hele jaar opvang, uitgezonderd de vakanties van de

basisscholen (regio Noord);

- Bij een contract van 52 weken is er het hele jaar opvang. Het hele jaar is er een vaste planning. 
- Het maandbedrag wordt berekend aan de hand van de jaarplanning gedeeld door 12 maanden, wat resulteert in een vast bedrag per maand;

- vrije dagen kunnen doorgegeven worden in het ouderportaal. Bij een afmelding van minimaal 3 dagen voor de planning word er een tegoed aangemaakt. Een afmelding binnen 3 dagen voor de planning word geannuleerd maar zonder een tegoed, Voor deze uren keert de

Belastingdienst Kinderopvangtoeslag uit en betalen de ouders de netto bijdrage.
- Een tegoed is inzetbaar tot het einde van het jaar waarin het is aangevraagd. 
- Ruilen van dag is mogelijk, mits minimaal 7 dagen van tevoren aangegeven en op basis van beschikbaarheid. De geruilde tijd moet binnen 6 weken afgenomen worden, daarna vervalt deze. Ruilen kan alleen binnen hetzelfde kalenderjaar;
- De planning kan gewijzigd worden, de wijziging moet minimaal 1 kalendermaand voor de gewenste ingangsdatum doorgegeven worden. Het maandbedrag wordt opnieuw berekend aan de hand van de totale kosten voor opvang voor het gehele jaar, de reeds betaalde maandbedragen en het aantal resterende maanden.
- een BSO contract is er altijd minimum afname tot half 5. Daarna is het vrij qua planning.

 

Tarief KDV is €9,65 per uur.
Tarief BSO is € 8,30 per uur Contract B - Flexibele planning
- Er is geen vaste planning, opvang wensen worden minimaal 2 weken van tevoren doorgegeven en in overleg met de Knuffelbeer ingepland;

- Een flexibele planning is alleen mogelijk wanneer er geen ritme in de planning is. als er al een beetje ritme in zit raden wij een vaste planning aan en te werken met ruildagen.
- Kosten voor afgenomen opvang worden na afloop van de betreffende maand in rekening gebracht.

- Er is geen vast maandbedrag of minimum afname bij KDV; Bij de bso is een minimale afname per dag van 14:00-16:30 ivm activiteiten op de BSO.
- Bij afzeggen van opvang minimaal 72 uur ( 3 dagen) word er tegoed voorgeschreven voor de planning die staat. Bij een afmelding 3 dagen of korter wordt de planning geannuleerd maar wel in rekening gebracht.
- Extra opvang (aanvraag binnen 2 weken voor de gewenste dag van opvang) is mogelijk, op basis van beschikbaarheid;


Tarief KDV flexibel  is €9,90.
Tarief BSO flexibel is €8,55.


 

Overige voorwaarden

- Ouders kunnen de tijden van brengen en halen van de kinderen vrij plannen per kwartier, er zijn geen vaste tijdvakken/dagdelen, 
- Ouders betalen de uren gebaseerd op de planning, echter als een kind meer dan een kwartier eerder word gebracht en later wordt opgehaald dan in de planning staat dan wordt extra opvang (berekend per kwartier) in rekening gebracht.

- Als een kind later wordt gebracht of eerder wordt opgehaald dan in de planning staat dan wordt de planning in rekening gebracht.
- Extra opvang (aanvraag uiterlijk tot de dag voor de aangevraagde opvang) is mogelijk tegen het tarief van het contract met flexibele planning (KDV €9,90 en BSO 8,55 per uur) op basis van beschikbaarheid.

De nieuwe contracten, overige voorwaarden en de prijzen voor de contracten A en B zijn als adviesaanvraag voorgelegd aan de Oudercommissie, welke positief heeft geadviseerd.

 

Heeft u vragen over de contracten? Dan kunt u mailen naar planning@kdvdeknuffelbeer.nl

de algemene voorwaarden vind u hier :

 

 

 

 

bottom of page