Contracten 


Nieuw in 2022 is dat voor KDV en BSO met 2 soorten contracten wordt gewerkt, dit zijn het “Contract met vaste planning" en "Contract met flexibele planning".

 

Contract A - Contract met vaste planning (KDV/BSO, 40 of 52 weken)

- Keuze uit 40 of 52 weken contract voor opvang;
- Bij een contract van 40 weken is er het hele jaar opvang, uitgezonderd de vakanties van de

basisscholen (regio Noord);

- Bij een contract van 52 weken is er het hele jaar opvang en kan 3 weken verlof vrij ingepland

worden;
- Het maandbedrag wordt berekend aan de hand van de jaarplanning gedeeld door 12 maanden, wat resulteert in een vast bedrag per maand;
- Ruilen van dag is mogelijk, mits minimaal 7 dagen van tevoren aangegeven en op basis van beschikbaarheid.De geruilde tijd moet binnen 6 weken afgenomen worden, daarna vervalt deze. Ruilen kan alleen binnen hetzelfde      kalenderjaar;
- Als opvang wordt afgezegd (in verband met ziekte of een andere reden), minder dan 7 dagen van tevoren, dan wordt de planning in rekening gebracht. oor deze uren keert de

Belastingdienst Kinderopvangtoeslag uit en betalen de ouders de netto bijdrage.
- De planning kan gewijzigd worden, de wijziging moet minimaal 1 kalendermaand voor de gewenste ingangsdatum doorgegeven worden. Het maandbedrag wordt opnieuw berekend aan de hand van de totale kosten voor opvang voor het gehele jaar, de reeds betaalde maandbedragen en het aantal resterende maanden.

 

Tarief KDV is €8,50 (maximum uurtarief dat de Belastingdienst vergoedt);
Tarief BSO is €7,31 per uur (maximum uurtarief dat de Belastingdienst vergoedt).Contract B - Flexibele planning
- Er is geen vaste planning, opvang wensen worden minimaal 2 weken van tevoren doorgegeven en in overleg met de Knuffelbeer ingepland;
- Kosten voor afgenomen opvang worden na afloop van de betreffende maand in rekening gebracht. Er is geen vast maandbedrag of minimum afname;
- Bij afzeggen van opvang minimaal 7 dagen van tevoren wordt de planning geannuleerd, anders wordt de planning in rekening gebracht;
- Extra opvang (aanvraag binnen 2 weken voor de gewenste dag van opvang) is mogelijk, op basis van beschikbaarheid;


Tarief KDV flexibel  is €9,00.
Tarief BSO flexibel is €7,81.

 

Overige voorwaarden

- Ouders kunnen de tijden van brengen en halen van de kinderen vrij plannen per kwartier, er zijn geen vaste tijdvakken/dagdelen, 
- Ouders betalen de uren gebaseerd op de planning, echter als een kind meer dan een kwartier eerder word gebracht en later wordt opgehaald dan in de planning staat dan wordt extra opvang (berekend per kwartier) in rekening gebracht.

- Als een kind later wordt gebracht of eerder wordt opgehaald dan in de planning staat dan wordt de planning in rekening gebracht
- Extra opvang (aanvraag uiterlijk tot de dag voor de aangevraagde opvang) is mogelijk tegen het tarief van het contract met flexibele planning (KDV €9,00 en BSO 7,81 per uur) op basis van beschikbaarheid.

De nieuwe contracten, overige voorwaarden en de prijzen voor de contracten A en B zijn als adviesaanvraag voorgelegd aan de Oudercommissie, welke positief heeft geadviseerd.

 

Heeft u vragen over de contracten? dan kunt u mailen naar planning@kdvdeknuffelbeer.nl

de algemene voorwaarden vind u hier :